DYPLOM SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE VI edycja (02.07.2016r)