DYPLOM SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE VII edycja (24.06.2017r)