DYPLOM SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE V edycja [04.07.2015 r.]