4. Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz na Wydziale Tkaniny i Ubioru

Wydział Tkaniny i Ubioru

Opiekun studiów podyplomowych: mgr Izabela Walczak

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni na poziomie licencjatu jak i studiów magisterskich, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu stylizacji wnętrz o charakterze mieszkalnym i użytkowym, do osób pragnących nauczyć się, jak upiększać swoje mieszkanie, nadać mu niepowtarzalny klimat.

Zakres programowy obejmuje:

Zajęcia praktyczne związane z:

 • projektowaniem i stylizacją wnętrz, dla których wsparciem jest nauka programów komputerowych ArchiCAD oraz Scketchup,
 • kompozycją, światłem, kolorem we wnętrzu, na zajęciach słuchacze poznają zasady kompozycji, łączenia kolorów, ich psychologicznego oddziaływania, a także wiele praktycznych trików kolorystycznych,
 • innowacyjnym obiektem do wnętrza takim jak: dywan, siedzisko, stoły, lampy i inne dekoracyjne obiekty,
 • nowymi mediami dekoracji tkanin czyli nowe technologie druku na tkaninie,
 • malarstwem, rysunkiem, rzeźbą,
 • technikami rękodzielniczymi – nauką tradycyjnych technik tkackich, splotów, haftu, koronki etc
 • konserwacja i replikowaniem mebli stylowych,
 • kreatywnym papierem jako nowoczesnym medium twórczym.

Zajęcia teoretyczne związane z wykładami z historii wnętrz XX wieku, historii design XX wieku.

Studia podyplomowe kończą się obroną dyplomu podczas, którego Słuchacze prezentują wszystkie realizacje stworzone podczas całego toku studiów podyplomowych (2 semestry).
Ponadto na dyplom Słuchacze przygotowują dokumentację reprodukcyjną w/w realizacji nagraną na nośniku CD/DVD (płyta CD/DVD zostaje w Akademii).

Podczas dyplomu Komisja składająca się z wyznaczonych Wykładowców, uczestniczących w procesie kształcenia, ocenia końcowe prace Słuchaczy wystawiając ocenę (ocena końcowa znajduje się na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych).


Cena

Cena: 4800 zł za dwa semestry

 • za pierwszy semestr: 2400 zł
 • za drugi semestr: 2400 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 4800 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w dwóch ratach po 2400 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutego)
 • w ośmiu ratach po 600 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Program studiów

 • program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Plan zajęć

 • plan zajęć na semestr letni 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Terminy zjazdów

 • Terminy zjazdów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Zakładane efekty kształcenia

 • Zakładane efekty kształcenia – pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2017


Dyplom słuchaczy:
STYLIZACJA, ARANŻACJA I DEKORACJA WNĘTRZ (III edycja)


Dyplom słuchaczy:
STYLIZACJA, ARANŻACJA I DEKORACJA WNĘTRZ (II edycja)