9. Projektowanie biżuterii na Wydziale Tkaniny i Ubioru

Wydział Tkaniny i Ubioru

Opiekun studiów podyplomowych: dr hab. Ewa Effenberg

Zakres programowy studiów podyplomowych Projektowanie biżuterii ukierunkowany jest na rozwój predyspozycji w procesie kształtowania obszaru biżuterii, oraz na zdobycie umiejętności i doświadczenia w kreowaniu własnych wizji i koncepcji projektowych.

Celem kształcenia jest także zdobycie wiedzy z zakresu analizy branży, a także zdobywania wiedzy w zakresie projektowym ora technologicznym, oraz wpływanie na powstawanie nowych tendencji estetycznych i rynkowych.

Studia podyplomowe PROJEKTOWANIE BIŻUTERII skierowane są do osób, które:

 • interesują się tworzeniem biżuterii i chciałyby nabyć podstawowe umiejętności w tej dziedzinie, zarówno jeżeli chodzi o warsztat złotniczy jak i projektowanie,
 • które posiadają podstawową wiedzę z zakresu wykonywania oraz projektowania biżuterii,
 • interesują się współczesnym designem, śledzą zmiany zachodzące w obszarze nowoczesnej biżuterii,
 • poszukują nowych możliwości w twórczym działaniu a także interesują się współczesnym designem, oraz chcą rozwijać swoje umiejętności i pasję twórczą.

Studia podyplomowe pomogą słuchaczom rozszerzyć wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie projektowym jak i technologicznym. Duży nacisk położony będzie na rozwój indywidualnych predyspozycji w procesie twórczym oraz na zdobycie umiejętności i doświadczenia w kreowaniu własnych wizji i koncepcji projektowych.


Cena

Cena: 5200 zł za dwa semestry

 • za pierwszy semestr: 2600 zł
 • za drugi semestr: 2600 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5200 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w dwóch ratach po 2600 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutego)
 • w ośmiu ratach po 650 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Program studiów

 • Program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 - pobierz (.pdf)

Plan zajęć

 • plan zajęć – do pobrania 10.2018

Terminy zjazdów

 • Terminy zjazdów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 - pobierz (.pdf)

Zakładane efekty kształcenia

 • Zakładane efekty kształcenia - pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2018