7. Ilustracja i komiks

Wydział Grafiki i Malarstwa

Opiekun studiów podyplomowych: dr hab. Gabriel Kołat, prof. nadzw.

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie ILUSTARCJA I KOMIKS skierowane są:

  • do miłośników ilustracji, komiksu i gier komputerowych,
  • do osób, które posiadają zainteresowania związane z szerokim obszarem sztuk wizualnych.

 

Celem studiów podyplomowych jest kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności Słuchaczy w zakresie:

  • tworzenia ilustracji i komiksu, noweli komiksowej, rysunku storyboard, ilustracji książkowej, ilustracji prasowej, adaptacji krótkiej formy literackiej w formie prezentacji wizualnej,
  • malarstwa i rysunku komiksowego i ilustracyjnego,
  • technik filmowych - preprodukcji (animacja, multimedia) czy gier komputerowych, np. storyboard'u, conceptArt'u,
  • tworzenia paneli produkcyjnych i prezentacyjnych,
  • swobodnego prezentowania swoich koncepcji za pomocą szybkiego szkicu malarskiego czy rysunkowego, prewizualizacji- scenariusz obrazkowy, tradycyjnych i cyfrowych technik malarskich, i rysunkowych.

Program studiów kładzie szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, rozwijanie kreatywności i własnego stylu artystycznego oraz na dostarczenie wiedzy z zakresu grafiki, sztuk wizualnych, aktualnych tendencjach i zjawiskach w/w dziedzin sztuki. Słuchacz poznaje techniki tradycyjnego i współczesnego obrazowania.

Wykładowcy to najwybitniejsze postaci europejskiego komiksu, ilustracji, malarstwa, rysunku, grafiki oraz wizualizacji przestrzeni w nowych mediach:

prof. Zdzisław Olejniczak, wykładowca na ASP w Łodzi, Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP, prowadzi pracownię Rysunku IV. Twórczość w zakresie grafiki artystycznej i projektowej, rysunku. Uczestniczył w ponad 160 wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych, sztuki polskiej za granicą, konkursach, aukcjach i targach sztuki.

dr hab. Gabriel Kołat, prof. nadzw., wykładowca na ASP w Łodzi oraz Politechnice Łódzkiej. Zajmuje się m.in. malarstwem, rysunkiem, grafiką, ilustracją i komiksem. Prowadzi pracownię Rysunku, Ilustracji i Komiksu na Wydziale Grafiki i Malarstwa w ASP w Łodzi, jest to pierwsza i jedyna tego typu pracownia w Polsce. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, zarówno w kraju jak i za granicą, jest również twórcą idei autorskich ekspozycji prac malarskich i rysunkowych COMIX’sage.

dr Wojciech Birek, scenarzysta i grafik komiksowy, publicysta i teoretyk komiksowy oraz organizator wystaw. Jako twórca debiutował w końcu lat 80. serią „Kacper i Kryształowy Klucz”. Autor scenariuszy komiksów z serii Strażnicy Orlego Pióra (rys. Sławomir Kiełbus, Arkadiusz Klimek i Maciej Mazur) oraz trzech komiksów historycznych dla podkarpackiego IPN (rys. Grzegorz Pudłowski i Mikołaj Birek). Publikował teksty krytyczne i publicystyczne w licznych magazynach komiksowych i s-f. Autor tekstów do książki „Grzegorz Rosiński, mistrz ilustracji i komiksu” (2012). Komisarz i współkomisarz międzynarodowych wystaw komiksu.

dr inż. arch. Rafał Szrajber, wykładowca w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej, którego zainteresowaniem są nowe media i obrazowanie przestrzeni z wykorzystaniem gier komputerowych. Laureat konkursów z obszaru kreatywności i nowych mediów, fotografii oraz architektury. Jego prace można było oglądać na wystawie indywidualnej i wystawach zbiorowych. Poprowadzi warsztaty „Elementy preprodukcji” prezentujące wizualne przygotowanie koncepcji gry wideo oraz wykorzystanie cyfrowych technik obrazowania w ilustracji (matte painting, digital concept art).

mgr Przemysław Truściński polski rysownik komiksowy i reklamowy, storyboardzista, absolwent wydziału grafiki łódzkiej ASP. Rysownik podpisuje się pseudonimem Trust.

mgr Adam Radoń dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi, prezes Stowarzyszenia "Contur", otrzymał 3 kwietnia prestiżowy order Leopolda II, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

mgr Daniel Gembus asystent w Pracownię Rysunku, Ilustracji i Komiksu na Wydziale Grafiki i Malarstwa w ASP w Łodzi PROF. NADZW Gabriela Kołata zajmuje się m.in. komiksam, malarstwem analogowym, jak i cyfrowym, ilustracją, rysunkiem design'em,

Po ukończeniu studiów słuchacz posiada świadomość warsztatu wykorzystując formy obrazowania w zakresie technik cyfrowych i tradycyjnych.

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, studiach filmowych i współpracy z autorami warstwy fabularnej komiksu. Absolwenci mogą również pracować jako freelancerzy lub realizować własne projekty wydawnicze.


  • program obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 - pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje kartę egzaminacyjną.

Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu i legitymacji studenckiej


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Organizacja zajęć jest dostosowana do charakteru kształcenia niestacjonarnego.

Zajęcia realizowane są w czasie zjazdów weekendowych (zazwyczaj 2 zjazdy w miesiącu)


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2014


Cena: 4.800 zł za dwa semestry - dotyczy roku akademickiego 2014/2015

  • za pierwszy semestr: 2.400 zł
  • za drugi semestr: 2.400 zł

Powyższa kwota nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych.


A. Pawłowski A. Pawłowski A. Pawłowski

Agnieszka Serwicka Agnieszka Serwicka Agnieszka Serwicka

Agnieszka Serwicka