Od roku akademickiego 2022/2023 Akademia prowadzi rekrutacje na studia podyplomowe nadające kwalifikacje cząstkowe na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 10 czerwca 2022r. (10 czerwca o godz. 10:00 zostanie uruchomiona e-rekrutacja).

Aktualna oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2022/2023 oraz szczegółowe zasady rekrutacji opublikowane będą na początku czerwca 2022r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji. 

Data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Akademii jest datą wpisania na listę uczestników studiów podyplomowych a w przypadku wypełnienia limitu miejsc na listę rezerwową.