7. Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów

Opiekun studiów podyplomowych: prof. Gabriel Kołat

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie ILUSTARCJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI PREPRODUKCJI GIER I FIMÓW skierowane są:

 • do miłośników ilustracji, komiksu i gier komputerowych,
 • do osób, które posiadają zainteresowania związane z szerokim obszarem sztuk wizualnych.

Celem studiów podyplomowych jest kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności Słuchaczy w zakresie:

 • tworzenia ilustracji i komiksu, noweli komiksowej, rysunku storyboard, ilustracji książkowej, ilustracji prasowej, adaptacji krótkiej formy literackiej w formie prezentacji wizualnej,
 • malarstwa i rysunku komiksowego i ilustracyjnego,
 • technik filmowych - preprodukcji (animacja, multimedia) czy gier komputerowych, np. storyboard'u, conceptArt'u,
 • tworzenia paneli produkcyjnych i prezentacyjnych,
 • swobodnego prezentowania swoich koncepcji za pomocą szybkiego szkicu malarskiego czy rysunkowego, prewizualizacji- scenariusz obrazkowy, tradycyjnych i cyfrowych technik malarskich, i rysunkowych.

Program studiów kładzie szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, rozwijanie kreatywności i własnego stylu artystycznego oraz na dostarczenie wiedzy z zakresu grafiki, sztuk wizualnych, aktualnych tendencjach i zjawiskach w/w dziedzin sztuki. Słuchacz poznaje techniki tradycyjnego i współczesnego obrazowania.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz posiada świadomość warsztatu wykorzystując formy obrazowania w zakresie technik cyfrowych i tradycyjnych.

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, studiach filmowych i współpracy z autorami warstwy fabularnej komiksu. Absolwenci mogą również pracować jako freelancerzy lub realizować własne projekty wydawnicze.

Wykładowcy to najwybitniejsze postaci europejskiego komiksu, ilustracji, malarstwa, rysunku, grafiki oraz wizualizacji przestrzeni w nowych mediach. Wykładowcy - pobierz (.pdf)


Cena

Czesne za cały rok: 5000 zł

 • za pierwszy semestr: 2500 zł
 • za drugi semestr: 2500 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5000 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2500 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 625 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Program studiów

 • program obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 – pobierz (.pdf)

Plan zajęć

 • plan zajęć – od 10.2019

Terminy zjazdów

 • Terminy zjazdów – pobierz (.pdf)

Zakładane efekty kształcenia

 • Zakładane efekty kształcenia pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: 26 październik 2019r.


A. Pawłowski A. Pawłowski A. Pawłowski

Agnieszka Serwicka Agnieszka Serwicka Agnieszka Serwicka

Agnieszka Serwicka