DYPLOM SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE VIII edycja (23.06.2018r)