DYPLOM SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WYSTAWIENNICTWA VIII edycja (30.06.2018r)