DYPLOM SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – ILUSTRACJA I KOMIKS II edycja