Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022 trwa do 30 września. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji. Data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Akademii jest datą wpisania na listę uczestników studiów podyplomowych a w przypadku wypełnienia limitu miejsc na listę rezerwową.