Rekreacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022, poprzez System Elektronicznej Rekrutacji, rozpocznie się 17 czerwca 2021r.