e-Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się 10 czerwca 2023r. od godz. 10:00.

Aktualna oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2023/2024 oraz szczegółowe zasady rekrutacji opublikowane będą przed rekrutacją.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji. 

Data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Akademii jest datą wpisania na listę uczestników studiów podyplomowych a w przypadku wypełnienia limitu miejsc na listę rezerwową.