Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2023/2024 trwa do 30 września 2023r.

Do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii może przystąpić osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe.

Nie ma egzaminów wstępnych ani przeglądów.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej ani wpisowej.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest poprawne przejście przez proces rekrutacji składający się z III etapów:

I ETAP – status Zainteresowany

 1. Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji e-rekrutacja.asp.lodz.pl.
  • Sprawdź potwierdzenie rejestracji wysłane na adres e-mail, który podałeś/aś podczas rejestracji.
  • Zapamiętaj swoje hasło. Będziesz go używał/a przy każdym logowaniu do systemu.
 2. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny
  • Wybierz kierunek studiów podyplomowych (Moje kierunki).
   Pamiętaj, że data podana jako koniec rekrutacji na studia jest ostatnim dniem, w którym możesz wybrać drogą elektroniczną kierunek studiów podyplomowych.
  • Uzupełnij swoje dane (Moje dane).
  • Wpisz ukończone studia wyższe (Moje dane).

Po poprawnym i kompletnym uzupełnieniu danych w Systemie Elektronicznej Rekrutacji otrzymasz status Kandydat wtedy będziesz mógł pobrać podanie o przyjęcie na studia podyplomowe do druku.

Pamiętaj, że wszystkie dane wpisane przez Ciebie w elektronicznym formularzu, zostaną automatycznie umieszczone w podaniu. Pamiętaj o podpisaniu podania we wszystkich wymaganych miejscach.

II ETAP – status Kandydat

Przygotuj a następnie przynieś lub prześlij na adres korespondencyjny Akademii komplet dokumentów rekrutacyjnych tj..

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (podanie pobierzesz z Systemu Elektronicznej Rekrutacji z zakładki Moje dokumenty),
 2. jedną fotografię ze swoim wizerunkiem o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) przyklejoną na podaniu o przyjęcie na studia,
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem – jeśli został wydany oryginał do wglądu przy podpisywaniu umowy,
 4. deklarację uczestnictwa i dokonywania opłat za studia podyplomowepobierz (.pdf),

 5. prośbę o wystawienie faktury VAT, jeśli będziesz jej potrzebował – pobierz (.pdf),
 6. skierowanie na studia podyplomowe przez pracodawcę, jeśli to on będzie finansował koszty studiów – pobierz (.pdf).

Ważne! Ze względu na prace remontowe, zamknięty jest dojazd od ulicy Wojska Polskiego. Wjazd do ASP możliwy wyłącznie od ulicy Pankiewicza / Spornej. Na terenie ASP czeka na Was duży parking. Dojeżdżają do nas autobusy linii: 57, 60, 61, 70, 51, 53, 6 (ze Zgierza).

 

III ETAP – status Przyjęty

Jak tylko Twoje dokumenty rekrutacyjne zostaną dostarczone do Akademii listem poleconym lub kurierem, otrzymasz status Przyjęty i zostaniesz wpisany na listę uczestników studiów podyplomowych, a w przypadku wypełnienia limitu miejsc na listę rezerwową.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji.

Data wpływu w/w dokumentów jest datą wpisania na listę główną uczestników studiów podyplomowych lub listę rezerwową,


Zasady rekrutacji Cudzoziemcówpobierz (.pdf)


Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny Akademii:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Biuro Studiów Podyplomowych, pokój nr 1
ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź
z dopiskiem: Zgłoszenie na studia podyplomowe

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Akademii.


W przypadku braku wypełnienia limitu miejsc na studiach podyplomowych Rektor może podjąć decyzję o ich nie otwieraniu, nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć, niezwłocznie informując o tym fakcie kandydatów.

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia do 30 listopada.

Dokumenty rekrutacyjne kandydata, który nie podjął studiów podyplomowych przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, a po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone


Miejsce prowadzenia zajęć:
Zajęcia prowadzone są w budynku głównym Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi położonym przy ul. Wojska Polskiego 121.