1. Moda i trendy – projektowanie ubioru, druku na tkaninie i akcesoriów

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności Słuchaczy w zakresie:

 • realizacji własnych projektów,
 • metod projektowania mody, toreb,
 • realizacji procesu, prowadzącego do tworzenia kolekcji,
 • kreowaniu własnych wizji i koncepcji projektowych w oparciu o klasyczne i najnowsze technologie dekoracji tkanin – nowe media dekoracji tkanin-druk na tkaninie,
 • analizy trendów społeczno-ekonomicznych, w zakresie zmian zachodzące we współczesnej modzie i preferencjach przyszłych odbiorców mody, szukania własnych inspiracji,
 • promocji marki modowej,
 • współpracy z mediami,
 • rysunku żurnalowego.

Oferta dydaktyczna oparta jest na specjalizacjach projektowych w zakresie projektowania ubioru, stylizacji, realizacji ubioru, projektowania akcesoriów, oraz nowych mediów dekoracji jakie dają najnowocześniejsze techniki druku na tkaninie.

Program obejmuje także wykłady z zakresu zarządzania własną marka modową, przygotowania profesjonalnego portfolia, współpracy z mediami, prognozowania trendów czy historii mody.

Wykładowcy to doświadczona kadra dydaktyczna w kształceniu projektantów mody, projektanci mody oraz specjaliści i pasjonaci mody, praktycy.

Studia podyplomowe Moda i trendy – projektowanie ubioru, druku na tkaninie i akcesoriów realizowane są na Wydziale Tkaniny i Ubioru wiodącym wśród jednostek naukowo - dydaktycznych w Polsce.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją pracy zrealizowanej podczas całego toku studiów.

ADRESACI STUDIÓW

Jedyne w Polsce studia podyplomowe w zakresie MODA I TRENDY skierowane są do:

 • osób chcących zmierzyć się z materią praktycznego projektowania i stylizacji,
 • osób posiadających szerokie zainteresowania, obdarzonych wyobraźnią, otwartych na wszelkie nowości i zmiany, penetrujących nowe sfery design'u i mody.
 • osób kreatywnych, o uzdolnieniach artystycznych i projektowych,
 • osób zawodowo związanych z branżą mody pragnących zmienić swój status poszerzyć wiedzę i podnieść kwalifikacje, a także osób, które planują związać swoje życie zawodowe z modą,
 • osób zainteresowanych specyfiką i mechanizmami rządzącymi modą, analizą i przewidywaniem trendów.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do pracy jako projektant mody – odzieży lub jej elementów, asystent projektanta, dziennikarz modowy, krytyk mody, stylista, koordynator kolekcji, dyrektor kreatywny, promotor mody, marchendiser i manager kolekcji.


Czesne

Czesne za cały rok: 5.400 zł

 • za pierwszy semestr: 2.700 zł
 • za drugi semestr: 2.700 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5.400 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w dwóch ratach po 2.700 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutego)
 • w ośmiu ratach po 675 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich.

Nie wymagamy wykształecenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2018


Dyplomy słuchaczy: