8. FOOD DESIGN

w roku akademickim 2019/2020 nie prowadzimy naboru

Francis Picabia / porządek / szyba; autorzy: Donata Grzywa, Linda Olejniczak, Gosia Grąbczewska, Maria Pereira, Łukasz Charliński; Giorgio de Chirico / piasek / organiczne; autorzy: Klaudia Balcerowska, Zenobia Zielińska Edyta Cieślak-Kudła; Salvador Dali / faktura / poduszka; autorzy: Alina Bednarz, Ania Krawczyk, Patrycja Le Than

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych FOOD DESIGN jest:

 • kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych z szeroko pojętym FOOD DESIGN.
 • zapoznanie słuchaczy z twórczymi sposobami kreowania i wykorzystania wzornictwa w obszarze FOOD DESIGN,
 • poznanie procesu projektowego w ścisłym sprzężeniu z szerokim kontekstem, jakim jest branża kulinarna,
 • stymulacja kreatywnego myślenia, nauka budowania założeń projektowych, świadomy, metodyczny rozwój projektu.

Studia stanowią przestrzeń wymiany doświadczeń, wiedzy, umiejętności dla osób pragnących mieć wpływ na kształt polskiego wzornictwa w obszarze FOOD DESIGN.

Zajęcia mają na celu uwolnienie potencjału twórczego, dając maksimum wiedzy praktycznej i pozwalając uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętność a przede wszystkim inspirować do tworzenia autorskich rozwiązań.

Program studiów kładzie szczególny nacisk na warsztaty projektowe ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa w obszarze FOOD DESIGN.

Studia podyplomowe FOOD DESIGN łączą w sobie wiele dziedzin, podobnie jak sfera którą eksplorują. Ten krótki i intensywny program wymaga od słuchaczy zaangażowania, jednak osiągnięte rezultaty gwarantują wielopoziomową satysfakcję.

Efektem będą autorskie projekty – nowe rozwiązania np. dla branży gastronomicznej lub spożywczej. Rezultaty mogą wykroczyć poza obszar biznesu i stać się krytycznym komunikatem, wizualnym komentarzem rzeczywistości.

Studia podyplomowe FOOD DESIGN realizowane są na Wydziale Tkaniny i Ubioru wiodącym wśród jednostek naukowo - dydaktycznych w Polsce.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją pracy zrealizowanej podczas całego toku studiów.

ADRESACI STUDIÓW

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie FOOD DESIGN skierowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych ale przed wszystkim do:

 • pasjonatów i poszukiwaczy dobrego smaku w designie,
 • miłośników designu i kulinariów,
 • menadżerów restauracji,
 • kucharzy,
 • dziennikarzy, blogerów kulinarnych,
 • osób wiążących swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętym FOOD DESIGN,
 • osób pragnących mieć wpływ na polskie wzornictwo.

Cena

Cena: 5600 zł za dwa semestry

 • za pierwszy semestr: 2800 zł
 • za drugi semestr: 2800 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5600 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2800 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 700 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: 26 październik 2019r.