4. Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz

CEL STUDIÓW

Zakładanym celem studiów jest nabycie przez słuchacza praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, aranżacji, stylizacji wnętrz oraz wykształcenie podstawowych umiejętności planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu. Uwolnienie tkwiącego w słuchaczach potencjału twórczego i wiarę we własne siły. Uświadomienie słuchaczowi współdziałania i współzależności wszystkich dziedzin sztuki.

Program przewiduje zajęcia warsztatowe związane z:

 • projektowaniem i stylizacją wnętrz, wsparte nauką programów komputerowych ArchiCAD oraz Scketchup, Photoshop,
 • kompozycją, percepcją wzrokową, światłem, kolorem we wnętrzu,
 • historią designu XX wieku,
 • projektowaniem i realizacją obiektu do wnętrza takim jak: dywan, siedzisko, stoły, lampy i inne dekoracyjne obiekty,
 • drukiem na tkaninie,
 • rysunkiem specjalistycznym,
 • ceramiką,
 • technikami rękodzielniczymi – nauką tradycyjnych technik tkackich
 • renowacją mebli stylowych,
 • kreatywnym papierem jako nowoczesnym medium twórczym.

Studia podyplomowe Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz realizowane są na Wydziale Tkaniny i Ubioru wiodącym wśród jednostek naukowo - dydaktycznych w Polsce.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją pracy zrealizowanej podczas całego toku studiów.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonują się projektowaniem, stylizacja i aranżacją wnętrz w sposób hobbystyczny jak i do osób, które zajmują się wyposażeniem i wystrojem wnętrz zawodowo, do osób , które planują swoje życie zawodowe związać z aranżacją przestrzeni we wnętrzach.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do pracy jako stylista, dekorator, projektant wnętrz, home stager.


Czesne

Czesne za cały rok: 5200 zł

 • za pierwszy semestr: 2600 zł
 • za drugi semestr: 2600 zł

W cenę wliczone są:

 • farby oraz sita na warsztaty "Druk na tkaninie"
 • narzędzia i materiały (klej stolarski, bejce, farby, pędzle itp.) na warsztaty "Renowacja mebli stylowych"
 • glina i szkliwo na warsztaty "ceramika",
 • materiały na warsztaty "Kreatywny papier"
 • wełna na warsztatach „Techniki rękodzielnicze"

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5200 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2600 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 650 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2020r.


Dyplom słuchaczy: